Print page

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Το θέμα της προστασίας δεδομένων έχει υψηλή προτεραιότητα για την Kulzer. Ως εκ τούτου, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο πλαίσιο νομικών διατάξεων και σύμφωνα με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με προσωπικά ή εμπράγματα δεδομένα ενός προσδιορισμένου ή προσδιορίσιμου φυσικού προσώπου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται επομένως λόγου χάρη το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας ή η ημερομηνία γέννησής σας.

Ανώνυμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στις ενότητες που ακολουθούν, κατά τη χρήση των ιστοτόπων μας δεν θα γίνεται συλλογή, επεξεργασία ή χρήση βασικών προσωπικών δεδομένων. Θα μαθαίνουμε ωστόσο σχετικά με τη χρήση ορισμένων τεχνικών πληροφοριών του Google Analytics με βάση τα δεδομένα που μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ. τύπος / έκδοση προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής, ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε προηγουμένως). Τις πληροφορίες αυτές τις αξιολογούμε μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία της Google Inc. ("Google") για την ανάλυση του παγκόσμιου ιστού. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας για τον ιστότοπο αυτό, μεταδίδονται συνήθως σε ένα διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, λόγω της ενεργοποίησης της ανωνυμίας των IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η IP διεύθυνσή σας στη Google θα συντομευθεί εκ των προτέρων εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός άλλων συμβαλλόμενων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα σταλεί η πλήρης IP διεύθυνσή σας σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και θα συντομευθεί εκεί.
Κατ’ εντολή του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση σας για τον ιστότοπο αυτό, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και για να παράσχει περαιτέρω σχετικές υπηρεσίες στο διαχειριστή της ιστοσελίδας σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης-λογισμικού σας ̇ επισημαίνουμε ωστόσο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες αυτής της ιστοσελίδας.
Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και επεξεργασία από τη Google των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), με τη λήψη και την εγκατάσταση προσθήκης (plug-in) στο πρόγραμμα περιήγησης, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Ειδικότερα, επισημαίνουμε σε αυτό το σημείο, ότι σε αυτόν τον ιστότοπο αναβαθμίστηκε το Google Analytics με τον κώδικα "gat._anonymizeIp ();" προκειμένου να διασφαλιστεί η ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (η λεγόμενη συγκάλυψη IP).
Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή από το Google Analytics, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα εγκατασταθεί ένα cookie εξαίρεσης (opt-out), που θα αποτρέψει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο: απενεργοποίηση του Google Analytics.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, για την αξιολόγηση δεδομένων από το AdWords και το cookie διπλού κλικ για στατιστικούς σκοπούς. Αν δεν το επιθυμείτε, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μέσω του διαχειριστή προτίμησης των διαφημίσεων ( https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en ).

Cookies

Ακόμα, με σκοπό τη βελτίωση των προσφορών μας στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι αρχεία πληροφοριών κειμένου, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, όταν ανοίγετε έναν από τους ιστοτόπους μας. Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία των cookies, προκειμένου να προσαρμόσουμε τους ιστότοπούς μας σε προτιμώμενες περιοχές ενδιαφέροντος και τοπικές ρυθμίσεις. Εάν θέλετε να εμποδίσετε τη χρήση cookies, μπορείτε να απορρίψετε την αποδοχή cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης.

Χρήση προσθηκών (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών από τρίτους

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή οι ακόλουθες προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google+. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη λύση με 2 κλικ. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αρχικά δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στους παρόχους αυτών των προσθηκών. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον πάροχο της προσθήκης μέσω της επισήμανσης στο πλαίσιο με το γκρι χρώμα από το αρχικό γράμμα. Μόνο όταν κάνετε κλικ σε μία από τις προσθήκες θα διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα: ενεργοποιώντας την προσθήκη τα δεδομένα μεταδίδονται αυτόματα στον αντίστοιχο πάροχο της προσθήκης και αποθηκεύονται εκεί (για τους αμερικανικούς παρόχους στις Η.Π.Α.). Δεν ασκούμε καμία επιρροή στα δεδομένα που συλλέγοντα ή στις διαδικασίες επεξεργασίας αυτών, ούτε γνωρίζουμε το πλήρες εύρος της συλλογής δεδομένων, τους σκοπούς ή τις περιόδους αποθήκευσης. Όσο ο πάροχος της προσθήκης διεξάγει τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies, μπορείτε να λάβετε προφυλάξεις διαγράφοντας όλα τα cookies πριν κάνετε κλικ στο κουτί με γκρι χρώμα μέσω των ρυθμίσεων ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης.
Αν ενεργοποιήσετε μια προσθήκη μέσω της λύσης με 2 κλικ, ο πάροχος της προσθήκης λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση στην αντίστοιχη υποσελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας μας. Δεν γνωρίζουμε ποιά επιπρόσθετα δεδομένα συλλέγονται από τον πάροχο της προσθήκης˙ στην περίπτωση του Facebook, σύμφωνα με τον πάροχο της προσθήκης στη Γερμανία, χρεώνεται μόνο μία ανώνυμη IP.
Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης βίντεο από το τρίτο μέρος του Youtube τα οποία αποθηκεύονται στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από τον ιστότοπό μας. Όλα έχουν ενσωματωθεί στην "εκτεταμένη λειτουργία απορρήτου", δηλαδή ότι δεν μεταφέρετε δεδομένα σχετικά με εσάς ως χρήστη στο YouTube εάν δεν παίζετε τα βίντεο. Τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο.
Η συλλογή δεδομένων από προσθήκες ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών είναι ανεξάρτητη από το αν έχετε λογαριασμό εκεί ή / και έχετε συνδεθεί εκεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι, αυτά τα δεδομένα θα κατανεμηθούν απευθείας στο λογαριασμό σας. Αν ενεργοποιήσετε το κουμπί με τη λύση των 2 κλικ και για παράδειγμα, εάν συσχετίσετε τη σελίδα, ο πάροχος της προσθήκης επίσης αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη σας και το μοιράζεται δημοσίως με τις επαφές σας. Η συλλογή δεδομένων από τρίτα μέρη του Youtube αρχίζει όταν αναπαράγετε το βίντεο. Αν δεν θέλετε να συσχετιστεί το προφίλ σας με την προσθήκη ή τον πάροχο τρίτου μέρους, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί.
Ο πάροχος προσθήκης αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ως προφίλ χρήσης και συνήθως τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και εξατομικευμένου σχεδιασμού ιστοσελίδας. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη εγγεγραμμένους χρήστες) για την παρουσίαση διαφήμισης βάσει αναγκών και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαμόρφωση αυτών των προφίλ χρηστών, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο προσθήκης για να το ασκήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο προσθήκης, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Καλιφόρνια 94025, Η.Π.Α. ̇ http://www.facebook.com/policy.php ̇ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084 .
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Καλιφόρνια 94043, Η.Π.Α. ̇ https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en .
Youtube LLC, 901 Ave Cherry, San Bruno, California 94066, Η.Π.Α., https://www.google.com/policies/privacy/?hl=en

Ενημερωτικό Δελτίο

Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για διάφορα θέματα. Για την εγγραφή χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής (double opt-in). Σύμφωνα με αυτή, στο πλαίσιο της αίτησής σας θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή, στο οποίο θα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν το επιβεβαιώσετε εντός 100 ημερών, η εγγραφή σας θα διαγραφεί αυτόματα. Εάν επιβεβαιώσετε την επιθυμία να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλα προσωπικά δεδομένα από την εγγραφή μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Ο μοναδικός σκοπός της αποθήκευσης είναι να σας αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο. Η καταχώρηση περαιτέρω προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή γίνεται για την εξατομίκευση του ενημερωτικού δελτίου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ανακληθούν πλήρως κατά τη διαγραφή και να μην χρησιμοποιούνται πλέον. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να δηλώσετε την ακύρωση κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Επικοινωνία

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλεχθούν από εμάς εάν μας το γνωστοποιήσετε οικειοθελώς, για παράδειγμα, όταν επικοινωνήσετε μαζί μας. Χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά με σκοπό την απάντηση στο αίτημά σας, για παράδειγμα για προώθηση στο εσωτερικό τμήμα και επικοινωνία μαζί σας.
Μια δήλωση αυτών των πληροφοριών παρέχεται ρητά σε εθελοντική βάση και με τη συγκατάθεσή σας. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια επικοινωνίας (για παράδειγμα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου), συμφωνείτε επίσης ότι ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας και μέσω αυτού του καναλιού επικοινωνίας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας.
Μετά την τελική επεξεργασία του αιτήματός σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν αυτό επιθυμείτε και εάν η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε για το σκοπό αυτό, με τον υπεύθυνό μας για την προστασία δεδομένων, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε παρακάτω.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτους

Εφόσον οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχουμε διασφαλίσει ότι εκείνοι συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων μέσω νομικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων καθώς και τακτικών ελέγχων.

Δικαίωμα πληροφόρησης

Ευχαρίστως θα σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν και ποιά προσωπικά δεδομένα έχετε αποθηκεύσει μαζί μας. Σας παραχωρούμε το δικαίωμα να διορθώσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε έννομο συμφέρον για περαιτέρω αποθήκευση και επεξεργασία.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για τις σχετικές ανησυχίες, ο υπεύθυνός μας για την προστασία δεδομένων είναι στη διάθεσή σας:
Kulzer GmbH
Lorenz Maximilian Rasch
Leipziger Straße 2
63450 Hanau

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου. Το παρόν συντάχθηκε το Νοέμβριο του 2017.